WYDARZENIA

Rok 2017

XIII Biesiada Literacka =SŁOWA I PIESNI= odbyła się 19 listopada 2017r. W programie:
 • Słowa o: -Twórczości Stanisława Mazura, - Człowieku w Belwederze
 • Teatr Wyobraźni – I/Montaż literacko muzyczny- „Mówiąc o Marszałku”, - II/Stefan Knapp- „Kwadratowe słońce” (fragment).
 • Finał Konkursu „O Łabędzie Pióro” – w XIII edycji konkursu nagrodzono: w dziedzinie poezji(śpiewanej) – Jana Szymaniaka – za całokształt twórczości. W dziedzinie publicystyki regionalnej – Marię Działo – a całokształt twórczości i Wiesławę Kubów – za całokształt twórczości.
 • Koncert Kapeli Podwórkowej „Wygibusy”
 • Prezentacja najnowszego numeru rocznika „ASPEKTY” nr 14

Rok 2016

Biesiada Literacka =SŁOWA I PIESNI= odbyła się 20 listopada 2016r. W programie:
 • Quiz – Sienkiewicz i Trylogia
 • Minirecital: Ewy Lembryk-Kasperek
 • Teatr Wyobraźni – Wacław Żmudzki - „Za kwartę gorzaliny”
 • Finał Konkursu „O Łabędzie Pióro” – w XII edycji konkursu nagrodzono: w dziedzinie poezji – Jadwigę Halinę Sędłak i Emilię Kozak – za całokształt twórczości. W dziedzinie publicystyki regionalnej – ks. dr Leszka Oberdę za dwutomową monografię – „Aleksandrów w latach 1791-1939 i 1939-1945”.
 • Koncert Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy”
 • Prezentacja najnowszego numeru rocznika „ASPEKTY” nr 13

 

* Rok 2013

I Biesiada Literacka „ Polonia amerykańska w Chicago – kultura, literatura, publicystyka” – spotkanie z red. Wojciechem Białasiewiczem odbyło się 19 maja w BCK.

Dr Wojciech Białasiewicz – historyk. Dziennikarstwem i publicystyką zajmował się kolejno od 1965 r., w „Słowie Powszechnym”, Tygodniku WTK”, Kurierze Lubelskim” i „Tygodniku Zamojskim”. Jest autorem książek: „Afera Wismana”, „O działalności zamojskich grup szturmowych ZWZ-AK (Lublin 1985) ”Pomiędzy lojalnością a serc porywem”, „Polonia amerykańska we wrześniu 1939 r (Chicago 1989, Toruń 2006 r), „W kręgu chicagowskiej Polonii” (Chicago 2001) „Wrzesień 1939 r na Zamojszczyźnie (Warszawa 2011),

W przygotowaniu jest monografia „Serdeczny pomost nad Atlantykiem” o wzajemnych relacjach pomiędzy krajem a Polonią amerykańską.

Do Stanów Zjednoczonych wyjechał w końcu roku 1985. Przebywając w Chicago, pracował w prasie polonijnej: tygodnik „Panorama”, „Nowy Dziennik Chicagowski”, tygodnik „Relax”. Następnie został redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego” w Detroit. W 1989 r., wygrał konkurs na red. nacz. „Dziennika Związkowego”. Dziennik uważany za najstarszą gazetę polonijną wydawaną w Chicago od 1908 r., pod patronatem Związku Narodowego Polskiego, również jako nieoficjalny organ Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Za pracę i działalność otrzymał wiele wyróżnień oraz Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Zasługi RP.

Od 2009 r., jest na emeryturze. Osiadł w pobliskim Zwierzyńcu nie rozstając się z publicystyką ani też, na zawsze, z Polonią amerykańską.

 

II Biesiada Literacka „ Pamięć o powstaniu” spotkanie poświecone powstaniu styczniowemu odbyło się 27 października w BCK. Program obejmował: Prezentacje wspomnień biłgorajanina ks. Stanisława Matrasia z wygnania na Sybir, oraz prelekcję Piotra Flora – „ Losy podbiłgorajskich franciszkanów po powstaniu styczniowym”.

 

III Listopadowa Biesiada Twórców, Słowa, Pieśni i Muzyki, odbyła się 24 listopada w BCK. W programie: Nawiązanie do rocznicy powstania listopadowego i odzyskania niepodległości- wierszem. „Ta co nie zginęła” – montaż słowno muzyczny Klubu Seniora „Złota Jesień”. Prezentacja poezji zespołu literackiego przy Uniwersytecie III Wieku.

Finał Konkursu Literacko-Publicystycznego „O Łabędzie Pióro” w IX edycji. Laureatami zostali: - publicystyka prasowa – Mirosław Kita z Biłgoraja,

- publicystyka historyczna dr Adam Balicki z Biłgoraja.

Finał III Regionalnego Konkursu Poezji Patriotycznej. Laureaci:

I n.– Bożena Kukułowicz, II n.- Anna W. Góra, wyróżnienia: Jadwiga Kiszczak, Katarzyna Strzęciwilk.

 

* Rok 2014

I Biesiada Literacka „ W drodze na Ukrainę, o biłgorajskich „korzeniach”, o Polonii ukraińskiej, wojnie, przyszłości i związkach z ojczyzną – jak oczekują tego Polacy na Ukrainie” . Spotkanie z Pawłem Wójcikiem – Polakiem z Ukrainy, odbyło się 8 czerwca w BCK

Paweł Wójcik przywędrował do Biłgoraja poszukując tu korzeni rodzinnych, ponieważ jego przodkowie biłgorajscy sitarze zawędrowali aż do Ługańska w ówczesnej Rosji i tam pozostali. Gość ciekawie opowiadał o swoich poszukiwaniach rodowych, losach biłgorajskich sitarzy w Rosji i Polonii ukraińskiej i wojennych ruchach separatystycznych.

GRÓB WACŁAWA ŻMUDZKIEGO – URATOWANY

We wrześniu br. zakończyła się powodzeniem akcja ratowania grobu Wacława Żmudzkiego - pochodzącego z Biłgoraja - pisarza, wzorowego patrioty i wielkiego humanisty,
(O postaci i twórczości pisarza pisaliśmy w Nr 8 ASPEKTÓW, wyd. 2011r.).

Biłgorajskie Towarzystwo Literackie rozpoczęło ta akcje w roku 2013, zbierając środki na budowę pomnika nagrobnego pisarza na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Do tej inicjatywy zmusił nas stan grobu pisarza. Grób Żmudzkiego znajdujący się na Polu Nr 49, tuż przy murze okalającym Cmentarz Orląt, po lewej stronie od wejścia. Jak wiele tu grobów Polaków był zrujnowany, niewidoczny pośród krzewów i chwastów, z których tylko pochylony krzyż świadczył o miejscu pochówku.

To był obraz dramatyczny, ściskający serce i mobilizujący do działania, by uratować, choć ten z tych grobów, by nie zastąpiono go grobem innego zmarłego, jak to widać na tym cmentarzu.

Inicjatywa Towarzystwa zmaterializowała się we wrześniu br., mimo trudności i niesprzyjających okoliczności, miedzy innymi o charakterze politycznym ( rozruchy wewnętrzne na Ukrainie), pomnik nagrobny został ukończony i 12 września poświęcony.

Należy pamiętać, że Cmentarz Łyczakowski powstały w 1783 r, znajduje się pod patronatem UNESCO, jako jedna z najcenniejszych nekropolii europejskich, charakteryzująca się bogatą architekturą nagrobną. Wiele pomników nagrobnych – dzieł sztuki rzeźbiarskiej, znajduje się na grobach Polaków. Wśród nich są groby osób wybitnych: Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, Seweryna Goszczyńskiego, Gabrieli Zapolskiej i innych. Wykonanie tu pomnika wymaga spełnienia obowiązujących wymogów. Trudności te udało się pokonać.

W dziele ratowania grobu pisarza wsparło nas wielu biłgorajan, instytucje i organizacje społeczne. Świadczy to o rzeczywistej potrzebie czynu patriotycznego na obcej dziś ziemi, choć we Lwowie na każdym kroku można odnaleźć ślady polskości, to jednak na Cmentarzu Łyczakowskim jest wiele umierających grobów polskich księży, generałów, patriotów-powstańców i innych zacnych obywateli polskich, które za naszym przykładem może ktoś uratuje.

Zachęcamy do wyjazdu, na wycieczkę do pięknego Lwowa, watro odwiedzić Cmentarz Łyczakowski i może - ku pamięci, zapalić znicz na grobie pisarza z Biłgoraja.


Stan z roku 2012

Stan z września 2014 r.

PODZIĘKOWANIE

Wdzięczni za patriotyczną postawę i wsparcie nas w budowie pomnika nagrobnego na mogile Wacława Żmudzkiego, pisarza z Biłgoraja, zmarłego we Lwowie i pochowanego na Cmentarzu Łyczakowskim – życzliwym osobom, instytucjom i organizacjom
- Dziękujemy serdecznie!
Szczególne podziękowanie składamy osobom bezpośrednio zaangażowanym Panom: Tadeuszowi Nowińskiemu, Janowi Blacha, Władysławowi Gierczykowi, ks. Andrzejowi ze Lwowa i wykonawcy pomnika panu Andrijowi.
Biłgorajskie Towarzystwo Literackie

© Biłgorajskie Towarzystwo Literackie 2008-2012