KONKURSY

OGŁOSZENIE KONKURSU

Biłgorajskie Towarzystwo Literackie ogłasza otwarcie
Konkursu Literacko-Publicystycznego
„O Łabędzie Pióro”

Celem konkursu jest uznanie autorów w upowszechnianiu i promowaniu literatury i publicystyki związanej z Biłgorajem i Ziemią Biłgorajską, w kraju i za granicą.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie o uznanym dorobku w dziedzinach objętych konkursem, pochodzące z Biłgorajszczyzny (teren powiatu).
Dziedziny konkursowe to: poezja, proza, publicystyka historyczna, publicystyka prasowa, publicystyka regionalna.

Uczestników konkursu w poszczególnych dziedzinach, zgłaszają stowarzyszenia społeczne, twórcze i instytucje kultury w terminie do 25 września 2017 r.
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, adres i telefon, oraz krótki życiorys, opis dorobku twórczego z uzasadnieniem, należy przesłać na adres: Biłgorajskie Towarzystwo Literackie, Ul. T. Kościuszki 16 (BCK) 23-400 Biłgoraj

Finał konkursu przewidziany jest w IV kw. br.
Więcej na str. www.literaci.lbl.pl i tel. kom. 604772128

© Biłgorajskie Towarzystwo Literackie 2008-2012